NAIT

International Flipbook - Vietnamese

Issue link: http://marcom1.uberflip.com/i/1155821

Contents of this Issue

Navigation

Page 11 of 11

CÁCH ỨNG TUYỂN VÀO NAIT? Ứng tuyển sớm để tăng cơ hội thành công. 1. Truy cập www.nait.ca và chọn chương trình mong muốn 2. Xem thời gian xử lý giấy phép học tại cic.gc.ca/english/information/times 3. Tạo tài khoản cổng thông tin sinh viên NAIT và Mã số sinh viên Alberta 4. Ứng tuyển trực tuyến tại https://applyalberta.ca 5. Gửi hồ sơ đã dịch chính thức tới NAIT qua đường bưu điện 6. Theo dõi tình hình ứng tuyển của bạn trên Cổng thông tin Sinh viên MyNAIT 7. Thanh toán tất cả các khoản phí bắt buộc 8. Chấp nhận thư mời nhập học Để biết thêm thông tin, truy cập nait.ca/help 11762 - 106 St. Edmonton, Alberta, Canada T5G 2R1 nait.ca Mã số Tổ chức Đào tạo (DLI #) O18713200642 Thành viên AIEA, CACUSS, CBIE, CICan, Conahec và Polytechnics Canada.

Articles in this issue

Links on this page

view archives of NAIT - International Flipbook - Vietnamese