NAIT

International Flipbook - Vietnamese

Issue link: http://marcom1.uberflip.com/i/1155821

Contents of this Issue

Navigation

Page 10 of 11

CHI PHÍ, LÀM VIỆC & NHẬP CƯ CHI PHÍ SINH HOẠT TẠI EDMONTON (MỖI THÁNG) TIỀN CHỖ Ở $600-$1.000 ĂN UỐNG $300-$400 KHÁC $200-$300 TỔNG SỐ $1.100-$1.700 SINH VIÊN ESL: Chỉ làm việc tại trường sở SINH VIÊN ĐẠI HỌC/ CHỨNG CHỈ/CHỨNG NHẬN: Làm việc 20 giờ/ tuần ngoài trường sở, và không giới hạn số giờ trong các kỳ nghỉ theo lịch THU NHẬP TIỀM NĂNG TỪ VIỆC LÀM THU NHẬP TIỀM NĂNG TỪ VIỆC LÀM BÁN THỜI GIAN: $15/giờ x 20 giờ mỗi tuần = $300 mỗi tuần = $4.800 mỗi học kỳ THU NHẬP TIỀM NĂNG TỪ VIỆC LÀM TOÀN THỜI GIAN: $15/giờ x 40 giờ mỗi tuần = $600 mỗi tuần = $1.800 mỗi kỳ nghỉ đông = $9.600 mỗi kỳ nghỉ hè *Thu nhập tiềm năng chỉ là ước tính dựa trên mức lương tối thiểu $15/giờ của Alberta. Giá có thể thay đổi tùy chương trình. Xem chi tiết tại nait.ca. Tất cả số tiền sử dụng tiền tệ là Đô la Canada (CAD$). Lộ trình trên chỉ là bản mẫu về các chi phí và lộ trình nhập cư tiềm năng. Luật liên bang quy định vấn đề nhập cư vào Canada. HỌC PHÍ $8.500* SINH HOẠT $6.800* LÀM VIỆC BÁN THỜI GIAN $4.800* HỌC PHÍ $8.500* SINH HOẠT $6.800* LÀM VIỆC BÁN THỜI GIAN $4.800* HỌC PHÍ $8.500* SINH HOẠT $6.800* LÀM VIỆC BÁN THỜI GIAN $4.800* HỌC PHÍ $8.500* SINH HOẠT $6.800* LÀM VIỆC BÁN THỜI GIAN $4.800* GIẤY PHÉP HỌC þ LỰA CHỌN NỘP ĐƠN XIN GIẤY PHÉP LÀM VIỆC SAU TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 1 (THÁNG 9) HỌC KỲ 2 (THÁNG 1 - THÁNG 4) HỌC KỲ 3 (THÁNG 9 - THÁNG 12) HỌC KỲ 4 (THÁNG 1 - THÁNG 5) LÀM VIỆC 2-3 NĂM | LÀM VIỆC 3-4 NĂM NGHỈ HÈ (4 THÁNG) LÀM VIỆC TOÀN THỜI GIAN $9.600* TỐT NGHIỆP NỘP ĐƠN XIN QUỐC TỊCH NGHỈ ĐÔNG (3 TUẦN) LÀM VIỆC TOÀN THỜI GIAN $1.800* NGHỈ ĐÔNG (3 TUẦN) LÀM VIỆC TOÀN THỜI GIAN $1.800* NỘP ĐƠN XIN THẺ THƯỜNG TRÚ CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CANADA $20.000-25.000* þ

Articles in this issue

Links on this page

view archives of NAIT - International Flipbook - Vietnamese