NAIT

International Flipbook - Vietnamese

Issue link: http://marcom1.uberflip.com/i/1155821

Contents of this Issue

Navigation

Page 1 of 11

ĐÀO TẠO KỸ THUẬT ĐÀO TẠO DỰA TRÊN CÔNG NGHỆ HỌC TẬP QUA TRẢI NGHIỆM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG HỢP TÁC VỚI DOANH NGHIỆP = KỸ THUẬT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NHÀ TUYỂN DỤNG TỶ LỆ CÓ VIỆC LÀM LỚP HỌC NHỎ CÁC CHƯƠNG TRÌNH NGẮN 2 NĂM 95 % ỨNG TUYỂN LÝ THUYẾT 86 % 50/50

Articles in this issue

view archives of NAIT - International Flipbook - Vietnamese